AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Benvingut a la pàgina web de Sant Dalmai, SAU

A continuació, li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web li atorga el rol d’Usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

 

IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que (www.santdalmai.com) és un domini de l’empresa Sant Dalmai, SAU amb domicili social a Afores, s / n – 17183 Sant Dalmai (Girona) Tlf : +34 972 47 41 31 mail info@santdalmai.com

L’empresa es denomina Sant Dalmai, SAU amb CIF: A- 17022278 , que figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, al Volum 143, Foli 168, Fulla Número GI-2611.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem dels tractaments de dades personals que es poden produir quan es navega o interactua a través d’aquesta pàgina web.

 

Tractament: Formulari de Contacte
Responsable: Sant Dalmai, SAU
Finalitat: Respondre les peticions d’informació que es reben per la web
Legitimació: La seva pròpia petició
Dades: Nom, cognoms, mail i telèfon
Procedència de les dades: De la mateixa interessada
Destinataris: No es comuniquen les dades a tercers.
Transferències internacionals: No estan previstes.

 

Mesures organitzatives: S’apliquen mesures d’àmbit tècnic, organitzatius i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació.

 

Drets i informació addicional : Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió i oposició i sol·licitar informació addicional, indicant-ho per escrit a Sant Dalmai, SAU . , Afores, s / n – 17183 Sant Dalmai (Girona), o per correu electrònic a l’electrònic info@santdalmai.com.

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. ( www.agpd.es )

L’exercici dels seus drets és gratuït.

 

 

NORMES D’UTILITZACIÓ

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa , incloent la introducció de virus o similars.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Sant Dalmai, SAU és titular o llicenciatària legítima.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi qualsevol mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol classe de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

 

RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De tota manera, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Sant Dalmai, SAU no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

Sant Dalmai, SAU no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

    • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions
    • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
    • Ús indegut o inadequat del Lloc Web.
    • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

L’Usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc WEB, podrà ser reclamat pels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l’Usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, … o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.

 

LEGISLACIÓ

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita a la nostra WEB aconsellem que es contacti directament amb la nostra empresa a través de les dades de contacte que oferim exposant el cas, amb la finalitat d’arribar a un acord amistós entre les dues parts.

En cas contrari, la llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis i productes del present portal, serà la llei espanyola.

La nostra empresa i l’usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals del domicili de l’usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor.